Liên hệ

Thông tin người liên hệ
Họ và tên: Trần Chung
Email: tranchung.stuxd0304@gmail.com
Số di động: 0931987288
Số cố định:
Chat Yahoo:
Chat Skype:
Làm việc tại phòng:
Công việc:
Giới tính: Nam
Địa chỉ:
Thông tin liên hệ với công ty
Chat với gian hàng
;